Warning: Missing argument 1 for getAllGameGoal(), called in /opt/sports/zc/webroot/player.php on line 168 and defined in /opt/sports/zc/webroot/functions/select.php on line 832

Warning: Missing argument 1 for getAllGameGoal(), called in /opt/sports/zc/webroot/functions/select.php on line 1214 and defined in /opt/sports/zc/webroot/functions/select.php on line 832
球员资料-中超数据库-搜狐

球员资料

赵旭日:

位置 号码 效力球队 出场次数/首发 出场总时间 进球 助攻
前卫 37 广州恒大 236/202 17906' 17 22
赵旭日

出生日期:1985-12-3

身 高:185cm

体 重:79kg

国 籍:中国

出 生 地:

与其他球员进行数据对比

加入对比
*注:每次最多可选3个球员进行对比
开始对比

2015赛季表现

轮次 日期 效力球队 比分 交战球队 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌

个人职业生涯

赛季 效力球队 出场次数/首发 出场时间 进球(排名) 助攻(排名) 黄牌 红牌
2004 四川 10/10 838' 2(48) 1(47) 2 -
2005 大连 20/18 1615' 2(51) 1(67) 6 -
2006 大连 27/20 1954' 2(63) 2(33) 2 -
2007 大连实德 25/22 1934' 4(35) 1(49) 2 -
2008 大连海昌 22/21 1908' 1(106) 1(70) 6 -
2009 大连实德 27/27 2230' 1(99) 6(4) 6 1
2010 陕西中建 23/23 1906' - 4(9) 5 -
2011 陕西人和 25/25 2157' - 1(79) 6 -
2012 广州恒大 20/16 1323' 1(110) - 4 -
2013 广州恒大 22/12 1202' 2(73) 2(52) 2 1
2014 广州恒大 15/8 839' 2(77) 3(15) 3 -
合计 236/202 17906' 17 22 44 2
执行时间:4.6800949573517